Μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας – Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας


Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στα γραφεία της Τ.Ο. Πειραιώς το καθιερωμένο μάθημα Ελληνικής Ιστορίας από τον συναγωνιστή Κωνσταντίνο Π. με θέμα την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο συναγωνιστής παρουσίασε την πλήρη αναφορά της μάχης, κι έπειτα ανέλυσε το νόημα αυτής της σπουδαίας νίκης για τον Ελληνισμό.

Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησε εκτενής διάλογος και στην συνέχεια, ως είθισται, όλοι οι παρευρισκόμενοι, απαγγείλαμε τον Εθνικό μας Ύμνο και τον Ύμνο του Κινήματος.