Νέο e-mail επικοινωνίας της Τ.Ο. Πειραιώς


Το νέο e-mail επικοινωνίας με την Τοπική Οργάνωση Πειραιώς είναι xapeiraeus@gmail.com